Barcelona Cultura
2021-01-20 18:06:46
Diàlegs

TRANSMISSIÓ DE MALALTIES PER VECTORS I CANVI CLIMÀTIC

El canvi climàtic i la globalització han creat un escenari ideal per a les malalties transmeses per vectors, on Dengue, Malària o West Nile Virus actualment són algunes de les més rellevants a nivell europeu. En els darrers anys, a Barcelona, s’ha enregistrat un increment dels casos importats d’aquestes malalties que juntament amb l’aparició de diversos brots en països del nostre entorn suposa un augment de la preocupació per l’aparició de casos autòctons.

Durant aquesta jornada es proporcionarà una visió de la importància que tenen algunes d'aquestes malalties transmeses per vectors en un escenari de canvi climàtic, i s' exposaran algunes de les accions que s'estan duent a terme per reduir els riscos de transmissió, i per mitigar els efectes del canvi climàtic.

+Biennal

Hora:

15 març 2019
12:00 - 13:30

Sala d'actes