Barcelona Cultura
2019-04-21 02:07:48

Xarxa d’Horts Urbans de Barcelona

Consulteu les adreces dels horts a www.guia.barcelona.cat

Transport