BIBLIOTECA DE CATALUNYA

  • Adreça
    •  Carrer de l'Hospital, 56, 08001 Barcelona

    • Com s'hi va
    • Districte Ciutat Vella

    • Barri el Raval

  • Transports

Ubicada en l’emblemàtic edifici gòtic del segle XV, que fins al 1926 fou la seu de l'Hospital de la Santa Creu de Barcelona, la Biblioteca de Catalunya compta avui amb una col·lecció de més de quatre milions i mig d’exemplars. La institució té com a missió recollir, conservar i difondre la producció bibliogràfica catalana i la relacionada amb l'àmbit lingüístic català, vetllar per la conservació i la difusió del patrimoni bibliogràfic i mantenir la condició de centre de consulta i recerca científica de caràcter universal, tant en el context analògic com digital.