Albert Solé-Ribalta

Professor a la Universitat Oberta de Catalunya

És professor a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) dins l'àmbit de les tecnologies Big Data i d'aprenentatge automàtic, i investigador del grup recerca CoSIN3 (Complex Systems @IN3) a la mateixa universitat. La seva recerca s'ha desenvolupat dins els camps de les ciències socials computacionals, ciència urbana i processos dinàmics en xarxes complexes. Actualment, els interessos de recerca es focalitzen en l'estudi de la mobilitat activa, sostenible i segura dins les ciutats. Les seves contribucions científiques han rebut l’interès de la societat, els mitjans de comunicació i s'han publicat en revistes científiques d'alt impacte obtenint en total més de 3500 cites i un índex h de 21.

Albert Solé-Ribalta

Trobeu-lo a:

Subscriu-te a Albert Solé-Ribalta