Begoña Román Maestre

Experta en bioètica

Professora agregada a la Facultat de Filosofia de la Universitat de Barcelona (UB). És membre del grup consolidat de recerca de la Generalitat de Catalunya Aporia: Filosofia contemporània, Ètica i Política. Presideix el Comitè d'Ètica de Serveis Socials de Catalunya. És vocal del Comitè de Bioètica de Catalunya, del Comitè per la integritat en la recerca de Catalunya, del Comitè d'ètica assistencial i del Comitè d’ètica de la recerca amb medicaments de l'Hospital Clínic de Barcelona. El seu àmbit d'especialització és la bioètica i l'ètica aplicada a entorns professionals i organitzatius.

Begoña Román Maestre

Trobeu-lo a:

Subscriu-te a Begoña Román Maestre