Carles Serrat

Matemàtic

És doctor en Matemàtiques, professor titular de la Universitat Politècnica de Catalunya-BarcelonaTECH (UPC) i professor consultor de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).  Serrat és responsable de l'Institut d'Estadística i Matemàtiques Aplicades a l'Edificació (IEMAE-UPC) i acadèmic de l'Institut de Matemàtiques de la UPC (IMTech) en la secció d'Estadística, Optimització i Investigació Operativa. 

La seva recerca gira al voltant de l'anàlisi de dades de supervivència i fiabilitat, i la implementació de la incertesa i l'estocasticitat en diferents tècniques d'optimització heurístiques. Ha participat i liderat projectes de recerca nacionals i internacionals, i en particular amb l'Ajuntament de Barcelona sobre durabilitat del parc edificat en grans àrees urbanes. A més, té una dilatada experiència en la publicació d'articles, participació en conferències, direcció de tesis doctorals i estades de recerca.

Carles Serrat

Trobeu-lo a:

Subscriu-te a Carles Serrat