Cristina Masoller

Física

Catedràtica del Departament de Física de la Universitat Politècnica de Catalunya. Va obtenir la llicenciatura (1989) i el màster (1991) de Física a la Universitat de la República, Uruguai, i el doctorat de Física (1999) a Bryn Mawr College, Estats Units. Els seus interessos de recerca inclouen els sistemes complexos i l'anàlisi de dades. En els darrers 30 anys ha publicat més de 180 articles i ha dirigit 12 tesis doctorals. És membre de la xarxa catalana de ciències de la complexitat, complexitat.cat. Ha rebut tres premis ICREA Acadèmia de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (2010, 2016 i 2021).

Cristina Masoller

Trobeu-lo a:

Subscriu-te a Cristina Masoller