Filka Sekulova

Investigadora postdoctoral de la Universitat Oberta de Catalunya

És investigadora postdoctoral a l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). També forma  part del Laboratori de Transformació Urbana i Canvi Global i del projecte COOLSCHOOLS i és membre fundadora de l'associació de recerca acadèmica Research & Degrowth, i part del Barcelona Lab for Urban Environmental Justice and Sustainability.

Un dels eixos de recerca de Filka es troba en la intersecció de les solucions basades en la natura, essent una resposta cada cop més popular als desafiaments claus de sostenibilitat en l'àmbit de la ciutat i la governança i les polítiques de la naturalesa urbana. Una altra línia del seu treball s'adreça als processos, les dinàmiques i els factors associats amb el decreixement, definit com una redistribució de recursos democràtics al Nord, amb l'objectiu d'aconseguir una justícia ecològica, social i interseccional. 

El tercer camp de la recerca s'estén sobre el sorgiment d'iniciatives comunitàries orientades a la sostenibilitat com a espais experimentals per aprendre, desaprendre, prefigurar i transformar la societat.

Filka Sekulova

Trobeu-lo a:

Subscriu-te a Filka Sekulova