Frederic Bartumeus

Professor d’investigació ICREA

Treballa al camp de l'ecologia de les malalties. L’objectiu de la seva feina és comprendre els determinants de la dinàmica de població dels mosquits i el seu impacte al risc de malalties. Mitjançant l’ús d’una perspectiva de salut i metodologies de ciència ciutadana que inclouen noves tecnologies com els telèfons intel·ligents o Internet.

La seva investigació exigeix una visió integradora, amb noves eines computacionals i marcs de modelització, però també un component social fort. L’enfocament innovador de la seva recerca pot generar noves intel·ligències i revolucionar la gestió de les malalties transmeses per mosquits com el dengue o el Zika, en comprendre-les en un rang d'escales sense precedents.

Frederic Bartumeus
Subscriu-te a Frederic Bartumeus