Gabriel Pérez

Professor i investigador a la Universitat de Lleida

És professor agregat, investigador i director del Departament d'Enginyeria Industrial i de l’Edificació de la Universitat de Lleida (UdL). És membre fundador del grup de recerca Innovative Technologies for Sustainability (IT4S) de la UdL. És doctor per l'Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), en el programa “Recerca en energia i medi ambient per a l'Arquitectura”, i enginyer agrònom per la UdL.

La seva recerca s’emmarca en l’àmbit de la construcció sostenible amb especial interès per l’ús de les solucions basades en la natura en l’entorn urbà, fonamentalment les cobertes i façanes verdes, per a proveir serveis ecosistèmics (aïllant tèrmic i acústic, control de l’escorrentia urbana, suport a la biodiversitat, etc.). Altres temàtiques d’interès són el Building Information Modelling (BIM) i l’Anàlisi del Cicle de Vida, com a eines projectuals i d’anàlisi de l’impacte ambiental en el sector de l’edificació i l’arquitectura.

Gabriel Pérez

Trobeu-lo a:

Subscriu-te a Gabriel Pérez