Isabelle Bonhoure

Investigadora en ciència ciutadana social

És investigadora i coordinadora del grup OpenSystems de la Universitat de Barcelona (UB), al qual s’incorporà l'any 2013, després d'un doctorat en Ciència de Materials i d'una experiència de recerca en múltiples camps, incloent estudis sobre salut pública i ambiental al sud global. Va participar en més d'una dotzena de projectes de ciència ciutadana locals, nacionals i europeus, centrats en la introducció de la ciència ciutadana a les escoles, l'experimentació en espais públics i en col·laboració amb GLAMs (galeries, biblioteques, arxius i museus) i la cocreació de la recerca amb col·lectius en situació de vulnerabilitat. 

Darrerament, ha estat treballant en projectes de ciència ciutadana social enfocats a l’àmbit de salut, a través de l’estudi de les xarxes de suport social en salut mental. També està treballant en l’àmbit del desenvolupament urbà sostenible, en col·laboració amb departaments d’arquitectura de diverses universitats europees.

Isabelle Bonhoure
Subscriu-te a Isabelle Bonhoure