Juan Manuel Pericàs

Especialista en malalties metabòliques

És un especialista en medicina interna amb una àmplia experiència tant en infeccions com en malalties hepàtiques. Actualment, és el cap de la unitat de Malalties Metabòliques Associades al Fetge Gras (MAFLD) i té experiència prèvia com a cap de departament i cap de grup. Actualment és el coordinador del grup de Malalties Metabòliques Relacionades amb el Fetge a l'Hospital Universitari Vall d’Hebron (HUVH). 

Ha participat en més de cinquanta projectes de recerca i vint assaigs clínics. L'equip de Pericàs (LivMI: Liver, Metabolism and Infection) està compost per nou membres i és l'equip més actiu en assajos d'EHNA en l'àmbit europeu. Ha realitzat estades formatives al Centre Mèdic de la Universitat de Duke i al Johns Hopkins, i ha publicat al voltant de cent cinquanta articles i dotze capítols de llibres, a més d'impartir nombroses xerrades en conferències i simposis internacionals, entre elles diverses sobre desigualtats sanitàries i determinants socials de la salut.

Juan Manuel Pericàs

Trobeu-lo a:

Subscriu-te a Juan Manuel Pericàs