Mar Alcaraz-Hurtado

Física

Sempre li ha fascinat la rellevància que tenen les forces en diferents processos biològics. Ara es dedica a estudiar la resposta de bacteris a forces externes, amb la intenció de crear noves estratègies mecanobactericides complementàries als antibiòtics.

 Mar Alcaraz-Hurtado

Trobeu-lo a:

Subscriu-te a Mar Alcaraz-Hurtado