María Heras

Investigadora en sostenibilitat

Doctora en Ciències Ambientals, és investigadora postdoctoral al Laboratori de Transformació Urbana i Canvi Global (TURBA), de l’Internet Interdisciplinary Institute (IN3-UOC). Formada també en arts escèniques i facilitació de processos, el seu àmbit de treball i interessos de recerca giren al voltant de la facilitació de processos de cocreació per a les transformacions socioecològiques, el diàleg art i ciència i les innovacions pedagògiques en l'àmbit de la sostenibilitat.

María Heras

Trobeu-lo a:

Subscriu-te a María Heras