Mohammad Gharesifard

Expert en ciència ciutadana

Gharesifard té un doctorat conjunt de TU-Delft & IHE Delft sobre la participació pública facilitada per la tecnologia per a la gestió de l’aigua i el medi ambient. Des del 2015, ha estat involucrat en la recerca conceptual i empírica en el context de projectes de ciència ciutadana a gran escala finançats per la Unió Europea (UE) on s’inclouen WeSenseit, Ground Truth 2.0, WeObserve, MICS i CitiMeasure.

La seva recerca se centra en les aplicacions i els reptes dels projectes de ciència ciutadana i, en particular, com la participació de les parts interessades i l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) poden traduir-se en canvis en les relacions existents entre les diferents parts implicades, l'aprenentatge i la presa de decisions als diferents nivells de governança. 

Actualment, és l'investigador principal i coordinador de CitiMeasure, un projecte finançat per la UE que reuneix les experiències i els coneixements de més de quaranta ciutats i organitzacions europees sobre les aplicacions de la ciència ciutadana per crear ciutats europees intel·ligents, sostenibles i integradores.

Mohammad Gharesifard

Trobeu-lo a:

Subscriu-te a Mohammad Gharesifard