Panagiota Kotsila

Investigadora en ecologia política i justícia ambiental

És ecòloga política i actualment treballa a l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals (ICTA-UAB) i al Barcelona Laboratory for Urban Enviornmental Justice and Sustainability (BCNUEJ), on dirigeix investigacions sobre ecologia política feminista, adaptació climàtica urbana i justícia.

Se centra en les polítiques de salut pública i ha publicat àmpliament sobre temes com les malalties transmeses per l'aigua, la malària i covid-19 des d'una perspectiva interdisciplinària crítica, mobilitzant conceptes com bio/necropolítica, corporeïtat i interseccionalitat. També ha estudiat els processos de neoliberalització de la naturalesa urbana, les desigualtats verdes i el paper de la cura i la mobilització política en el manteniment dels potencials de justícia dels horts urbans. Ha contribuït a la cartografia de les lluites per la justícia socioambiental a Barcelona i recentment ha publicat el llibre d'accés obert Injustice in Urban Sustainability: ten core drivers (amb Anguelovski, I., Garcia-Lamarca, M. i Sekulova, F ., 2022, Routledge).

Panagiota Kotsila

Trobeu-lo a:

Subscriu-te a Panagiota Kotsila