Rachel Lowe

Professora de recerca ICREA

Cap de l'equip de Resiliència Sanitària Global al Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS). També és becària Dorothy Hodgkin de la Royal Society a la London School of Hygiene & Tropical Medicine. La seva investigació se centra en el codesenvolupament de solucions metodològiques rellevants per a les polítiques, per millorar la vigilància, la preparació i la resposta davant dels brots i l'aparició de malalties sensibles al clima. Lowe és la directora del Lancet Countdown sobre salut i canvi climàtic a Europa.

Rachel Lowe

Trobeu-lo a:

Subscriu-te a Rachel Lowe