Toplap Barcelona

Col·lectiu artístic

És un col·lectiu que practica i promou el live coding com a tècnica creativa audiovisual, com a aproximació crítica a la tecnologia i com a procés de recerca. Aquesta és una pràctica performativa de creació en temps real mitjançant l’escriptura de codi, convertint-lo en part fonamental de l’obra executada. El codi és projectat, permetent al públic veure el desenvolupament del programa i accedint, com qui diu, als pensaments de qui ho escriu.

El live coding visualitza la partitura, és un vehicle per la interpretació de música i imatges algorítmiques, i transforma el procés compositiu en un esdeveniment en viu, externalitzant-lo. Per la seva naturalesa, promou el desenvolupament d’eines de treball en comunitat com a alternativa al consum tecnològic i cultural.

A través de les activitats de Toplap Barcelona (concerts, tallers, trobades), han sorgit preguntes al voltant de les possibilitats estètiques derivades de l’alt o baix nivell dels llenguatges de programació, la comprensió del codi, o les possibilitats de manipulació del temps, el timbre i altres paràmetres sonors i visuals.

Toplap Barcelona ha establert al llarg dels quatre anys de la seva creació, relacions amb artistes i altres comunitats de live coding d’arreu del món, és el node de live coding de Barcelona i promou l’intercanvi d’artistes entre comunitats i altres nodes, acollint i convidant a participar en les seves activitats a personalitats d’arreu. També pretén, dins les seves possibilitats, a donar suport a les comunitats artístiques locals que volen portar els seus projectes més enllà de l’àmbit local.

Toplap Barcelona

Trobeu-lo a:

Subscriu-te a Toplap Barcelona