Xavier Ros Oton

Matemàtic

És investigador de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) i catedràtic a la Universitat de Barcelona (UB) des de 2020. És un matemàtic que treballa en Equacions en Derivades Parcials (EDP). Ha estat investigador principal de diversos projectes i ha rebut diversos premis per a joves matemàtics i matemàtiques a Espanya, així com el Premi Investigació Científica de la Fundació Princesa de Girona. A més, el 2021 va rebre la medalla d'or Stampacchia, un premi internacional atorgat cada tres anys en reconeixement de contribucions en EDP i Anàlisi Variacional. Recentment, ha estat escollit Acadèmic Corresponent de la Real Academia de Ciencias d'Espanya.

Xavier Ros Oton

Trobeu-lo a:

Subscriu-te a Xavier Ros Oton