La ciència, sota la lupa

Biennal Ciutat i Ciència - Mètode científic

Concepte, integritat, igualtat

A la Biennal, diverses activitats van qüestionar la ciència des de la mateixa ciència: els seus mètodes, el progrés, les repercussions socials, el seu lloc dins la cultura… Ara pots recuperar totes aquestes reflexions a través dels seus vídeos.

En aquest marc que implica una mirada de la ciència des de la filosofia, l’ètica, la sociologia i la política, la Biennal va acollir la taula rodona La ciència en qüestió. En ella, la filòsofa de la moral Núria Sara Miras, els filòsofs de la ciència José Antonio Díez i Albert Solé, i l’experta en ètica i intel·ligència artificial Pilar Dellunde van debatre el mateix concepte de ciència. Concretament, van posar-lo en un context històric i van analitzar la seva relació amb la societat al llarg del temps per comprendre la percepció que avui la ciutadania té d’aquest conjunt de coneixements obtinguts a partir de l’observació, la formulació d’hipòtesis, l’experimentació i la cerca d’evidències.

Aquesta cerca d’evidències a través del mètode científic requereix seguir unes regles inherents als seus principis. Per exemple, els resultats han de ser objectius, lliures de biaixos, manipulacions i conflictes d’interès, reproduïbles, justificables, transparents… No seguir regles com aquestes comporta la corrupció de l'activitat i, de vegades, la premsa en fa ressò destapant algun cas de mala praxi científica. A la taula rodona Recerca i integritat, María Blasco, directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, Jordi Camí, director del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, el filòsof Joan Manuel del Pozo i l’experta en bioètica Núria Terribas van parlar de tots aquests aspectes i van posar sobre la taula les bones pràctiques dels diferents agents que componen el sistema de ciència.