Aina Tarabini

Experta en educació i política social

Professora de Sociologia de l’Educació a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i investigadora del grup d’investigació Globalització, Educació i Política Social (GEPS). És especialista en l’anàlisi de desigualtats i polítiques educatives. Específicament, la seva investigació s’orienta a l’anàlisi de les disposicions, transicions i eleccions educatives de la joventut, així com l’estudi dels processos de fracàs i abandonament escolar des d’una perspectiva de justícia social. És la investigadora principal del projecte Edupost16. La construcció de les oportunitats educatives post-16. Una anàlisi de les transicions a l’educació secundària postobligatòria en contextos urbans.