Albert Solé

Físic i filòsof de la ciència

Llicenciat en Física i Filosofia per la Universitat de Barcelona (UB). Doctorat a la Universitat Complutense de Madrid (UCM) amb una tesi sobre la interpretació de la teoria quàntica proposada pel físic David Bohm. Ha estat investigador postdoctoral a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i actualment és professor lector en el Departament de Filosofia de la UB, on imparteix Filosofia de la Ciència entre altres matèries. 

És membre del Barcelona Institute of Analytic Philosophy i fellow de l’Institut John Bell per la Filosofia de la Física. A banda de la recerca acadèmica i la tasca com a docent universitari, ha realitzat nombrosos cursos de divulgació per apropar la teoria quàntica i la relativitat al públic no especialitzat.

Activitats on participa