Alberto Corsín Jiménez

Antropòleg especialitzat en ciència,activisme i moviments socials

Doctor en Antropologia Social per la Universitat d’Oxford i màster en Antropologia Social per la London School of Economics and Political Science. Alhora també és investigador científic del CSIC. Les seves àrees d’investigació són l’antropologia de la ciència i la tecnologia, i l’antropologia urbana, amb especial interès pels dissenys, mètodes i pràctiques experimentals activistes i moviments socials. 

Autor dels llibres, The Urbanization of Liberation (en premsa amb Adolfo Estalella), Prototyping Cultures: Art, Science and Politics in Beta (2018), Culture and Well-being (2008) i The Antropology of Organisations (2007). És fundador i membre de la cooperativa de ciència oberta, Libraria.

Activitats on participa