Alfonso Valencia

Professor d’Investigació ICREA i director del Departament de Ciències de la Vida del BSC-CNS

Professor d’Investigació ICREA, director del Departament de Ciències de la Vida del Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS) i director de l’Institut Nacional de Bioinformàtica (INB-ELIXIR).

El seu interès investigador és el desenvolupament de mètodes de biologia computacional i la seva aplicació en problemes biomèdics. Alguns dels mètodes computacionals que ha desenvolupat es consideren treballs pioners en àrees com la minería de textos en biologia, la coevolució de proteïnes i, més recentment, les xarxes epigenètiques i de malalties.

Participa en alguns dels principals consorcis internacionals relacionats amb el càncer i, pel que fa als serveis comunitaris, és un dels promotors pioners de la infraestructura ELIXIR, fundador de la Xarxa Espanyola de Bioinformàtica, membre fundador i expresident de la International Society for Computational Biology (ISCB) i redactor de la principal revista del camp, Bioinformatics.