Andrea García-Santesmases

Sociòloga i antropòloga

Llicenciada en Sociologia i en Antropologia Social i Cultural. Té un màster en Recerca en Sociologia i és doctora en Sociologia per la Universitat de Barcelona (UB). La seva tesi doctoral, Cuerpos (impertinentes): un análisis queer-crip de las posibilidades de subversión desde la diversidad funcional, va obtenir el Premi Extraordinari de Doctorat en Sociologia 2018.

Actualment, és professora ajudant doctor al Deparament de Treball Social de la Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED) i membre del Grup d'Investigació CareNet de l'Internet Interdisciplinary Institute (IN3) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Les seves línies de recerca aborden les interseccions entre els estudis feministes i els estudis crítics de la discapacitat, tenint el cos i la sexualitat com a nuclis epistèmics clau. Té publicacions rellevants, nacionals i internacionals, en aquests camps.