Angel Pérez-Ruzafa

Ecòleg i divulgador científic

Llicenciat en Biologia per la Universitat de La Laguna i doctor per la Universitat de Murcia (UMU), on també el llicencià en Belles Arts. Actualment és catedràtic d’Ecologia al Departament d’Ecologia i Hidrologia de la UMU. Alhora és president de l’Acadèmia de Ciències de la Regió de Murcia i acadèmic corresponent de l’Acadèmia Canaria de Ciències. Els seus principals temes d’investigació són l’ecologia de les llacunes costaneres i el funcionament de les àrees marines protegides, així com els indicadors biològics i l’ecologia dels equinoderms i els peixos bentònics. 

Ha col·laborat en 51 projectes nacionals i internacionals, compta amb 237 articles en revistes científiques, ha dirigit 18 tesis doctorals i 23 de màster i ha impartit 266 xerrades i 170 seminaris arreu del món. A més, és assessor científic en gestió ambiental i projectes d’investigació amb administracions europees, espanyoles i regionals. Durant els darrers anys la seva activitat ha estat centrada de manera particular en el diagnòstic de l’estat i la proposta de mesures de gestió per la recuperació del Mar Menor.

Activitats on participa