Anna Carreras

Codificadora creativa i artista digital

Està interessada en l'experimentació sobre la comunicació interactiva i centra el seu treball en l'ús d'algoritmes generatius, codi creatiu i tecnologia interactiva com a mitjà de comunicació i generador d'experiències. També li interessa la complexitat que sorgeix de petits comportaments simples, de l'equilibri entre l'ordre i el caos. Intenta capturar la diversitat i la riquesa de la complexitat treballant amb algoritmes generatius i visuals.

Desenvolupa instal·lacions interactives per explorar noves narratives emergents, de manera que anima al públic a participar i promou la seva col·laboració. La interacció afegeix el comportament humà divers a l'experiència fomentant resultats més rics. Ha creat instal·lacions interactives i digitals per CosmoCaixa, Llum Barcelona, ​​Sónar Innovation Challenge 2016, MIRA Visual Arts Festival, Medialab Prado, Abandon Normal Devices Liverpool, entre d'altres, i ha exposat les seves obres generatives en Feral File o Decentraland.