Begoña Román Maestre

Filòsofa especialitzada en bioètica i en ètica en entorns professionals i organitzatius

Doctora en Filosofia per la Universitat de Barcelona (UB). Actualment és professora a la Facultat de Filosofia de la UB, membre del grup consolidat de recerca de la Generalitat de Catalunya Aporía: filosofia contemporània, ètica i política. És presidenta del Comitè d'Ètica de Serveis Socials de Catalunya, vocal del Comitè de Bioètica de Catalunya, del Comitè per la Integritat en la Recerca de Catalunya i del Comitè d'Ètica Assistencial de l'Hospital Clínic de Barcelona. El seu àmbit d'especialització és la bioètica i l'ètica aplicada a entorns professionals i organitzatius.