Braulio Gómez Fortes

Politòleg i sociòleg

Director adjunt i membre del Consell de Direcció del Deusto Cities Lab, que té com a principal objectiu generar i aplicar el coneixement desenvolupat a la Universitat de Deusto a la millora de la qualitat de vida de les ciutats. Dins d'aquest espai orientat a la transformació social ha dirigit diversos laboratoris enfocats a millorar la inclusivitat de les ciutats.

Doctor en Ciència Política i Sociologia per la Universitat Complutense de Madrid (UCM), ha desenvolupat la seva carrera de recerca a l'Institut de Ciències Socials de Lisboa, a l‘Institut d’Estudis Socials Avançats (IESA-CSIC) i a la Universitat d'Edimburg. Dirigeix el Deusto Barómetro Social, enquesta bianual de referència a Euskadi sobre les condicions de vida i la situació política i social a la comunitat basca. A més, és investigador principal del Regional Manifestos Project des de 2010, projecte finançat pel MINECO dins dels plans d’R+D+I, que ajuda a comprendre la cursa política a través dels temes que trien els partits per acostar-se al la ciutadania.

Ha dirigit diferents projectes aplicats relacionats amb l'opinió pública, la participació política i la qualitat de la democràcia. Va dirigir el primer estudi que es va realitzar a Europa enfocat a mesurar la qualitat de la democràcia des del punt de vista del la ciutadania (CIS2790). Els resultats d'aquesta recerca van ser publicats per Ariel amb el títol La calidad de la democracia en España. Una auditoría ciudadana (2012; amb I.Palacios i M.Pérez). Dins la línia de la democràcia i la participació, va publicar al costat de Joan Font ¿Cómo votamos en los referéndums? (Catarata, 2014).

En els últims anys ha obert una línia de recerca per visibilitzar l'exclusió política dins dels estudis sobre desigualtat. Els últims treballs sobre aquest tema els ha publicat a la Fundació Alternativas, a l'Observatori Social de “La Caixa”, en l'Informe Foessa 2014 i 2019 i l'Informe OXFAM de la Desigualtat a Euskadi 2021.

Activitats on participa