Carme Barba i Ferrer

Ambientòloga i hidrogeòloga

Llicenciada en Ciències Ambientals per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), màster en Estudis Ambientals a la UAB i doctora en Hidrogeologia per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). La seva activitat investigadora se centra en la recàrrega artificial d’aqüífers i els processos biogeoquímics que tenen lloc durant el procés d’infiltració de l’aigua cap a l’aqüífer. Interessada també en la gestió dels recursos hídrics, participà en l’elaboració del Pla Director Estratègic del Cicle Integral de l’Aigua de l’àrea metropolitana de Barcelona, elaborat per Barcelona Regional, on va avaluar l’estat quantitatiu i qualitatiu de les masses d’aigua subterrània de l’àmbit metropolità. 

Com a membre del Grup d’Hidrologia Subterrània de l’Escola de Camins, durant aquest 2021, coordina la tasca d’elaborar un model de gestió integrada dels recursos hídrics del Besòs, projecte finançat gràcies als Premis de Recerca Científica a Reptes Urbans a la Ciutat de Barcelona 2020. El projecte donarà solucions per afrontar l’escassetat de recursos hídrics davant les amenaces del canvi climàtic i fer-ho d’una manera participativa amb tots els organismes, entitats i persones vinculades a la conca del Besòs.