Cecilia Díaz-Méndez

Sociòloga del consum i l’alimentació

Catedràtica de Sociologia al Departament de Sociologia de la Universitat d’Oviedo (UniOvi). Dirigeix el Grup d’Investigació en Sociologia de l'Alimentació, Socialimen. Ha dirigit i format part de projectes d’investigació competitius orientats a l’anàlisi dels canvis en els hàbits alimentaris, els determinants socials de l’alimentació i les conseqüències polítiques i socials de la globalització alimentària. Entre les seves últimes publicacions destaquen els articles How theType of Working Day Affects Work-like Balance and Mealtime Balance (Alonso-Domínguez; Callejo i Díaz-Méndez; 2020) i New and Old Forms of Poverty in Spain: Exploring Food Consumption during the Crisis (Díaz-Méndez, García-Espejo i Otero-Estévez, 2020), i el llibre El malestar con la alimentación (Díaz-Méndez i García-Espejo, coord. TREA, 2021).

Imparteix classes de Sociologia del consum i Alimentació i canvi social als graus de Comerç i Màrqueting de la UniOvi, i també en els màsters de Biotecnologia Alimentària i Història Contemporània. Ha estat professora visitant en diferents universitats a través de programes de mobilitat competitius en institucions com la Universitat de Cambridge, la Universitat de Manchester, la Universitat Estatal de Iowa i la Universitat Federal de Santa Maria. Gràcies a les seves investigacions també ha col·laborat amb grups de recerca  internacionals i amb institucions i empreses com la Creu Roja o la Fundació Alimerka.

Activitats on participa