Christian Alonso

Investigador, escriptor i curador

Investigador, escriptor i curador resident a Barcelona. Professor d’Història de l’art a l’Escola Superior de Disseny ESDi-Universitat Ramon Llull (URL) i a la Universitat de Lleida (UdL), i coordinador del programa de curadoria On Mediation (2013-2021). Doctor en Història i Teoria de les Arts per la Universitat de Barcelona (UB). En la seva tesi doctoral relaciona la perspectiva ecosòfica de Félix Guattari i un conjunt de pràctiques eticoestètiques per conceptualitzar l’obra d’art com una tecnologia que produeix maneres de viure no antropocèntriques.

Ha treballat aquest tema des de la pràctica curatorial (Imaginaris multiespècies, La Capella, 2022; Polítiques del sòl, Centre d’Art Maristany, 2019; Recomposicions maquíniques, Can Felipa, 2017); la pràctica editorial (Transversal ethico-aesthetics, REGAC Journal of Global Studies and Contemporary Art, 2021; Polítiques del sòl, Ajuntament de Sant Cugat, 2021; Recomposicions maquíniques, Ajuntament de Barcelona, 2019; Mutating Ecologies in Contemporary Art, Edicions de la Universitat de Barcelona, 2019); en la coordinació de congressos, simposis, seminaris i tallers de formació en art (Ecologies mutants en l’art contemporani, MACBA, 2016; 2018; 2019; 2020; Indigenous epistemologies and artistic imagination, Institut Français-MACBA, 2019; Culture and sustainability: 3 days with T. J. Demos, Fundació Tàpies-UB, 2018; Art and speculative futures, CCCB, 2016; Towards an ecology of knowledges, MACBA-UB) i en diferents projectes de recerca artística aplicada com a director del Grup de treball sobre ecologies híbrides del delta del Llobregat.

Christian Alonso - Biennal Ciutat i Ciència

Activitats on participa