Christine Basta

Investigadora en ciències de la computació

Estudiant d'últim any de doctorat a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) sota la supervisió de Marta Ruiz Costa-Jussà. Des de 2018, treballa en el problema del biaix de gènere en PLN. A la fi de 2020, va realitzar unes pràctiques en Google Research AI. Anteriorment, va treballar com a assistent de professor a la Universitat d'Alexandria. A més d'investigar i ensenyar, va treballar també en múltiples empreses per adquirir experiència corporativa i industrial. Va obtenir un màster i una llicenciatura en Informàtica a la Universitat d'Alexandria.

Activitats on participa