Cristina Xifra i Estrany

Especialista en seguretat de la informació i divulgadora científica

Llicenciada en Ciències Físiques en l'especialitat d'Astrofísica, per la Universitat de Barcelona (UB). Actualment treballa com a especialista en seguretat de la informació. a l’Escola d’Escriptors de l’Ateneu Barcelonès i a l’Obrador Internacional de Dramatúrgia de la Sala Beckett.

Col·labora habitualment en la secció El Turmix de la revista cultural digital Week& Sabadell. Té publicat el conte En perill d'extinció, en l'antologia Extraordinàries de l'Editorial Males Herbes. En 2020 va guanyar el premi ex aequo del festival Qlit organitzat per l'Associació d'Escriptors de Llengua Catalana (AELC) amb el conte Ella i el Premi de Teatre Joan Guasp de la Vila de Consell amb Perduda, obra que ha estat publicada per l'Editorial Balèria i de la qual també s'ha fet una lectura dramatitzada a la Sala Beckett.