Delia Grace Randolph

Epidemiòloga experta en seguretat alimentària

Epidemiòloga amb experiència en la recerca de la intersecció entre agricultura i salut, especialment en seguretat alimentària, gènere i alimentació, ecosalud, salut única, mètodes participatius i epidemiologia en països en desenvolupament.

Acumula més de 20 anys d'experiència en països en desenvolupament. Es va graduar en diverses universitats importants i actualment codirigeix la recerca sobre salut humana i animal en l'Institut Internacional de Recerca Pecuària, amb seu a Nairobi (Kenya). Els seus interessos de recerca inclouen la seguretat alimentària, les malalties emergents, els estudis de gènere i el benestar animal. La seva carrera ha abastat el sector privat, el desenvolupament comunitari sobre el terreny i la gestió de l'ajuda, així com la recerca.

Ha viscut i treballat a Àsia, Àfrica occidental i oriental, i és autora o coautora de més de 200 publicacions acadèmiques, així com de cursos de formació, resums, pel·lícules, articles, capítols i blogs. El seu programa de recerca se centra en el disseny i la promoció d'enfocaments basats en el risc per a la seguretat alimentària dels productes ramaders a l'Àfrica subsahariana i el sud d'Àsia. També és una de les principals responsables de l'enfocament ecosanitario del ILRI per al control de les malalties infeccioses emergents zoonòtiques i la resistència antimicrobiana associada a l'agricultura.