Diego Velázquez

Investigador i doctorand al CVC

Està realitzant la seva tesi dins el programa de doctorat en Informàtica a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Actualment treballa amb Visual Tagging Services, spin-off del CVC de la UAB, gràcies a un ajut del Programa de Doctorats Industrials de la Generalitat de Catalunya. Els seus interessos de recerca inclouen l’aprenentatge profund (deep learning), la intel·ligència artificial i la visió per computador.

Diego Velázquez - Biennal Ciutat i Ciència