Elisabet Carrera

Infermera especialitzada en atenció primària

Infermera i adjunta a la direcció del Centre d’Atenció Primària (CAP) La Mina de l’Institut Català de la Salut (ICS) des de fa 10 anys. Té una àmplia experiència en atenció primària, tant en població adulta com pediàtrica. Infermera gestora de casos durant 2 anys. Ha realitzat un màster en Recerca en Atenció Primària; Gestió Integral de Serveis a l’Atenció Primària, Socials i Hospitalaris (GESAPH); Geriatria i Gerontologia; i un postgrau en Infermeria a l’Atenció Primària.

Els seus interessos giren al voltant de la cronicitat i els canvis d’estil de vida saludables com a millora per la salut de la població. Actualment coordina el pilot del nou model de prevenció i atenció a l’obesitat infantil de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, que s’està implantant al CAP de La Mina.