Eva Vidal

Especialista en l’impacte ambiental i social de les TIC

Doctora Enginyera de Telecomunicacions. Fa recerca i docència en tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per al desenvolupament sostenible i la cooperació. Ha estat directora del Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i membre impulsora de l'ONG Associació d’Universitaris per a la Cooperació (AUCOOP), creada a l’Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) de la UPC. Col·labora amb diverses ONG locals i internacionals com Metges Sense Fronteres (MSF), NASCO, OpenArms i Sant Joan de Déu en projectes de salut i ensenyament digital.

Activitats on participa