Federica Ravera

Investigadora en economia ecològica, sistemes alimentaris i gènere

Llicenciada en Ciències Ambientals per la Universitat de Milà Bicocca i doctora en Ciències Ambientals en l'Especialitat d'Economia Ecològica per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Actualment és investigadora Ramón y Cajal i coordinadora del projecte Agrifood Systems, Gender and Transformational Adaptation: a Systemic and intersectional approach applied in Mediterranean Context (AGATA). 

Ha realitzat estades de recerca en el Sustainability Research Institute, University of Leeds, al Regne Unit, amb beca predoctoral Marie-Curie Slodovoska, i l'Institut de Ciències Agràries i Ambientals del Mediterrani, a la Universidade d’Évora, Portugal, com a investigadora postdoctoral. També ha estat investigadora postdoctoral en la Universitat Autònoma de Madrid (UAM) i al Basque Center for Climate Change (BC3). Des de 2015 participa en el grup d'experts de la Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES).

La seva experiència investigadora i el seu treball d'acció en col·laboració amb comunitats i organitzacions de base l’han dotat d'un perfil transdisciplinar, capaç de treballar amb enfocaments i mètodes des de les ciències socials i naturals i d'integrar sistemes de coneixement locals i indígenes per a estudiar la vulnerabilitat i adaptació dels sistemes agroalimentaris rurals en el canvi global.

Actualment, la seva línia de recerca està enfocada a l'anàlisi d'innovacions socials i institutionals, accions col·lectives i el paper del coneixement tradicional i local en l'adaptació als canvis ambientals, culturals i socioeconòmics globals, especialment en sistemes agrícoles i pastorals del Mediterrani i d'alta muntanya. Amb una perspectiva d’ecologia polític feminista aplicada a estudis d’adaptació i resiliència, la seva recerca s’orienta cap a la comprensió de les dinàmiques de poder que crein desigualtats, i de les condicions diferencials que creen noves oportunitats en les transformacions de sistemes socioecològics rurals.