Insoo Hyun

Expert en ètica de cèl·lules mare i altres biotecnologies

Professor de Bioètica i Filosofia a la Facultat de Medicina de la Universitat Case Western Reserve. També és director d’Ètica en Investigació, membre del professorat del Centre de Bioètica de la mateixa universitat i professor titular de Salut Global i Medicina Social a la Facultat de Medicina de Harvard.

Els seus camps d’estudi giren entorn a qüestions ètiques i polítiques relacionades amb la investigació de cèl·lules mare i noves biotecnologies. Ha estat involucrat durant molts anys a la Societat Internacional per a la Recerca en Cèl·lules Mare (ISSCR), a través de la qual ha ajudat a redactar totes les directrius internacionals de recerca del ISSCR i ha exercit de president del Comitè d’Ètica i Polítiques Públiques. També ha format part del subequip de Neuroètica del grup de treball BRAIN 2.0 del comitè assessor del director, NIH. 

Va obtenir la llicenciatura i el màster en Filosofia amb honors en Ètica a la Societat per la Universitat de Stanford i el seu doctorat en Filosofia a la Universitat de Brown. Ha estat entrevistat freqüentment a la National Public Radio (NPR) i ha estat també membre de comissions nacionals de l’Institut de Medicina i de l’Acadèmia Nacional de Ciències de Washington. 

Alhora és col·laborador habitual de Nature, Science, Cell Stem Cell, The Hastings Center Report, entre altres moltes revistes. El seu llibre, Bioethics and the Future of Stem Cell Research va ser publicar per la Cambridge University Press l’any 2013.