Isabel Cacho

Geòloga especialitzada en ciències del mar

Professora catedràtica de la Universitat de Barcelona (UB), especialista en la recerca de l’oceà i la seva relació amb canvis climàtics que ja s’han donat a la terra per causes naturals. Visió que permet contextualitzar la situació actual i futura de canvi climàtica amb una perspectiva geològica i valorar la rellevància de l’oceà com a regulador climàtic.