Joan Font Fàbregas

Doctor en ciències polítiques i investigador a l’Institut d’Estudis Socials Avançats de Còrdova

Doctor en Ciències Polítiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), ha estat director de l'Institut d'Estudis Socials Avançats (IESA-CSIC), professor a la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la UAB i director de recerca del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS).

Investiga sobre mecanismes per incorporar les preferències ciutadanes en les polítiques públiques a través d'instruments diferents com referèndums, eleccions, enquestes o jurats ciutadans.

Ha publicat articles i llibres sobre aquests temes, entre els quals Ciudadanos y decisiones públicas (Ariel, 2001), Participatory Democracy in Southern Europe (Rowma n& Littlefield, 2014), Qué sabemos de las encuestas (CSIC, 2016), Por qué la gente odia la política (Catarata, 2016) i Cómo votamos en los referéndums (Catarata, 2014).