Joan Roca i Albert

Geògraf, historiador i director del MUHBA

Format com a geògraf urbà, des del 2007 és director del Museu d'Història de la Ciutat de Barcelona (MUHBA). Ha impartit classes a l'Institut de Ciències de l'Educació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), a l'Institut Barri Besòs i al Programa d'Estudis del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA), alhora que col·labora amb l’Escola Superior de les Arts de Zuric i el Seminari d'Història de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB). Ha dirigit Aula Barcelona i el projecte Majories Urbanes a la Fundació Antoni Tàpies i ha estat membre del Grup del Patrimoni Industrial del Fòrum de la Ribera del Besòs. 

Com a investigador, ha realitzat els seus treballs en els camps de la història urbana, urbanisme i educació i ha rebut els premis Pau Vila, Barcelona City i Bonaplata. Ha escrit i editat diversos articles i llibres sobre història de la ciutat i transformacions metropolitanes, patrimoni i espai públic, imatge i paisatge de la ciutat, i educació i canvi social. És membre del consell internacional de l'Associació Europea d'Història Urbana. 

En els darrers anys, s'ha concentrat en el paper dels museus de la ciutat, creant el 2010 la City History Museums and Research Network of Europe i treballant amb CAMOC, el comitè de l’ICOM sobre la ciutat i la seva gent. El 2019 ha estat nomenat jutge del Premi al Museu Europeu de l'Any, presentat pel European Museum Forum sota els auspicis del Consell d'Europa.

Joan Roca - Biennal Ciutat i Ciència