Joaquim Calaf i Alsina

Metge especialitzat en obstetrícia i ginecologia

Doctor en Medicina, catedràtic i especialista en Obstetrícia i Ginecologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Va ser Cap del Servei de Ginecologia de l’Hospital de Sant Pau i director del Programa de Reproducció de Sant Pau - Clínica Puigvert. Va ser president de la Societat Europea de Ginecologia i President de la Comissió Assessora de TRHA de Catalunya. 

Ha impulsat l’aplicació de tècniques de biologia molecular del diagnòstic preimplantacional de malalties hereditàries, la preservació de la fertilitat en pacients oncològiques i en el desenvolupament del programa de reproducció assistida per dones soles o amb parella femenina.

Activitats on participa