Jorge M. Dueñas

Professor i investigador en psicologia

Doctor en Psicologia i màster en Avaluació i Mesura de la Conducta. És professor i investigador al Departament de Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili (URV), on imparteix classes de Psicologia Evolutiva i de l’Educació en estudis de grau i de màster. També és director del màster en Coaching del Desenvolupament Personal i Vulnerabilitat Psicosocial de la mateixa universitat. 

Les seves investigacions se centren en variables psicosocials que influeixen en el desenvolupament humà i en els prejudicis, la discriminació i els estigmes en l’educació. És autor de diferents articles en revistes científiques d’alt impacte. Ha culminat els seus estudis mitjançant diferents beques competitives, com per exemple, de la Fundació Carolina, i Martí i Franquès.

Activitats on participa