Jorge Rodríguez Menés

Sociòleg

Doctor en Sociologia per la Northwestern University després d’haver treballat durant anys al Banc de Dades del Centre d’Investigacions Sociològiques (CIS). L’any 2000 va tornar a Europa per treballar com a professor lectiu de Sociologia a la Universitat de Kent. Al 2007 es va incorporar al Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), primer en el marc del programa Ramón y Cajal, i a partir de 2016, com a professor agregat Serra Húnter. 

La seva recerca, que ha estat publicada en diverses revistes internacionals i per editorials d’alt impacte, gira entorn a tres línies d’investigació. La primera és la sociologia política. La segona és l’estudi de les desigualtats socials: de l’anàlisi de les característiques i l’evolució de l’estructura ocupacional, a la mobilitat social, el paper del capital social en l’èxit educatiu i els efectes de la sobrequalificació. També ha investigat la discriminació de gènere i raça amb metodologies experimentals. La tercera línia de treball és la criminologia. Aquesta línia va des de l’avaluació de les necessitats assistencials d’aquests grups, fins l’anàlisi de l’impacte del patriarcat a la violència de la parella íntima contra la dona, passant per l’estudi comparat de la problemàtica i tendències en l’empresonament.

Activitats on participa