José Manuel Robles

Sociòleg expert en participació i comunicació política digital

Professor titular al Departament de Sociologia Aplicada de la Universitat Complutense de Madrid (UCM), és codirector del grup de recerca Data Science and Soft Computing for Social Analytics, que ha estat qualificat com excel·lent per l’Agència Nacional d’Avaluació de la Qualitat i l’Acreditació (ANECA). A més és editor de la Revista Española de Investigaciones Sociológicas i fundador del màster d’Estadìstiques Oficials (EuroStat) de la UCM.

Expert en participació i comunicació política digital, treballa amb dades de big data i xarxes socials digitals sota el prisma teòric de la sociologia analítica. És autor d’un important nombre d’articles en revistes acadèmiques d’excel·lència i recentment ha publicat llibres com Big data para científicos sociales. Una introducción (Cuadernos Metodológicos, CIS) i Digital Political Participation, Social Networks and Big Data. Disintermediation in the Era of Web 2.0 (Palgraeve, Macmillan).

Activitats on participa