Leonardo Bautista

Investigador en ciències de la computació al BSC-CNS

Científic investigador sènior al Barcelona Supercomputing Center (BSC-CNS), on lidera la recerca en tecnologia blockchain i computació d'alt rendiment. És l'investigador principal de les beques relacionades amb blockchain al BSC. Ha supervisat el treball de diversos estudiants de màster i enginyers en el desenvolupament de solucions i l'avaluació d'idees de recerca per contribuir a la escalabilitat i resiliència de blockchain de Ethereum 2.0.

Leonardo Bautista - Biennal Ciutat i Ciència

Activitats on participa