Lina B Linalab

Artista musical i singularitat múltiple

És un tot i una unitat, un so solitari i una nota. Una freqüència que perdura en el temps per fer-se més complexa, per enredar-se, per convertir-se en soroll; melodia, cançó i després silenci. Linalab no només existeix a l’escenari. A banda de tocar en nombrosos esdeveniments i festivals, també entén la música com un procés continu d’investigació. És productora del segell discogràfic Synt Vicious, participa activament al Toplap Barcelona i crea dispositius sonors electrònics amb Familiar DIY.

Linalab - Biennal Ciutat i Ciència