Marc Teixidó Planes

Enginyer ambiental

És doctor i actualment ocupa un lloc d'investigador Severo Ochoa a l'Institut d'Avaluació Ambiental i Investigació de l'Aigua (IDAEA-CSIC). Ha estat investigador postdoctoral / científic de projecte durant 5 anys al Departament d'Enginyeria Civil i Mediambiental de la Universitat de Califòrnia Berkeley amb el professor Sedlak, treballant per al Centre de Recerca d'Enginyeria finançat per la Fundació Nacional de Ciències anomenat Reinventing the Nation's Urban Water Infrastructure (ReNUWIt). A més, els seus projectes han anat en estreta col·laboració amb la Universitat de Stanford i el professor Luthy.

Els seus interessos inclouen la qualitat de l'aigua urbana i el destí dels contaminants en els sistemes naturals i d'enginyeria en l'entorn construït (és a dir, les ciutats), centrant-se especialment en les infraestructures blau-verd capaces d'integrar sistemes de drenatge sostenible d'aigües pluvials (SUDS) rendibles per millorar la seguretat de l'aigua urbana, el control de les inundacions i la protecció de l'entorn.

Els seus interessos de recerca actuals se centren en els mecanismes d'eliminació de traces orgàniques urbanes (per exemple, pesticides / herbicides, inhibidors de la corrosió, plastificants) i metalls. Per a això, els seus estudis pilot passats i en curs es troben a Sonoma, Los Angeles i Barcelona, ​​i compten amb el suport de múltiples socis locals públics i privats. En la seva recerca de doctorat va investigar el destí i la mobilitat dels productes químics orgànics mòbils persistents ionitzables (PMOC) a la interfície sòl-aigua, juntament amb el seu sorció en materials carbonosos pirogènics a la Universitat de Yale.